Nowa ustawa AML • zmiany w VAT • konfiskata rozszerzona • AMLD4 • RODO • split payment •

Praktyczny przewodnik wykrywania i zapobiegania ryzykom nadużyć!

Pobierz broszurę.

Więcej

Szanowni Państwo,

W ostatnich miesiącach pojawia się ogrom zmian prawnych mających bardzo duży wpływ na funkcjonowanie praktycznie każdej firmy na rynku. Są to zmiany znaczące, a wiele z nich ma duży wpływ na ograniczanie ryzyka nadużyć.

Będąc odpowiedzialnym za przeciwdziałanie nadużyciom w organizacji należy na bieżąco zaktualizować swoją wiedzę w zakresie zmian prawnych, podatkowych, regulacji, rozporządzeń, co więcej trzeba właściwie je interpretować.

Bardzo wiele mówi się o:
•  nowych regulacjach AML i projekcie polskiej ustawy,
•  uszczelnianiu systemu podatkowego,
•  nowych przepisach w zakresie komitetów audytu,
•  zmianach w zakresie zwrotu VAT,
•  konfiskacie rozszerzonej,
•  RODO – które ma niebagatelny wpływ na całą firmę i może stanowić ryzyko nadużyć,
•  projekcie ustawy implementującej AMLD4,
•  karuzelach VAT,
•  split payment.
Takich zagadnień jest znacznie więcej. Obrazuje to jedynie jak wiele obszarów jest narażonych na nadużycia w każdej z organizacji.

Z myślą o wyzwaniach stawianych przed Państwem przygotowaliśmy praktyczne spotkanie „Wykrywanie i prewencja nadużyć”, które odbędzie się w dn. 27-28 września 2017 w Warszawie.
Nie zabraknie znakomitych ekspertów, a każde z wystąpień będzie okraszone zarówno studiami przypadków, jak również wskazówkami, jak poradzić sobie z wyzwaniami i uniknąć dotkliwych kar! Będzie to praktyczny przewodnik wykrywania i zapobiegania ryzykom nadużyć.

Do zobaczenia!
Rafał Szary
RE Conferences
Kto powinien wziąć udział w warsztacie:
•  Dyrektor, Manager ds. AML
•  Dyrektor, Manager ds. Compliance
•  Dyrektor, Manager ds. Zarządzania Ryzykiem
•  Dyrektor, Manager ds. Zapewnienia Zgodności
•  Dyrektor, Manager Działu Prawnego
•  Prezes, Wiceprezes, Członek Zarządu
•  Właściciele firm

Program

27 września 2017
08:30
09:00
Projekt ustawy AML i zmiany wynikające z dyrektyw
 • Nowe podejście do oceny ryzyka prania pieniędzy
 • Jak stosować środków bezpieczeństwa finansowego
 • Identyfikacja PEP-ów krajowych
 • Zmiany w identyfikacji beneficjenta rzeczywistego
 • Zmiany w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku
 • Nowe uprawniania kontrolne i sankcje
Prelegent: Wojciech Kapica, Counsel, Head of Banking & Finance, Gawroński&Partners
10:30
10:50
O wybranych aspektach RODO słów kilka z punktu widzenia praw osób, których dane dotyczą
 • Ogólna informacja o zmianach. Od kiedy RODO ma zastosowanie? Cele zmian?
 • Co mi wolno, czyli nowe i "stare" prawa osób, których dane dotyczą
 • Profilowanie – nie taki diabeł straszny jak zautomatyzowane podejmowanie decyzji w sprawach indywidualnych: co to jest profilowanie, czy można przetwarzać dane bez zgody klienta?
 • Przenoszalność danych (data portability) – kiedy ma zastosowanie? Przeniesienia jakich danych klient może żądać?
 • Sankcje za naruszenie RODO
Prelegent: Izabela Kowalczuk-Pakuła, radca prawny, Senior Associate, Bird&Bird
11:50
Polak mądry przed szkodą – na co uważać by nie stracić wszystkiego?
 • Rzeczywistość prowadzenia biznesu w Polsce dzisiaj. Szereg nowych regulacji prawnych mających ukrócić praktyki wyłudzeń skarbowych, stworzyła nową mapę ryzyk, które zagrażają prowadzeniu biznesu w Polsce. Zapraszam do przyjrzenia się problemowi z bliska.
 • Problem należytej staranności w weryfikowaniu Klienta Dla Ministerstwa Finansów, samo wdrożenie procedur mających na celu weryfikację Klienta oraz sprawdzenie czy kontrahent nie jest oszustem, już nie wystarcza by ponieść konsekwencje fraudów, jakie dzieją się w firmach bez wiedzy ich właścicieli i zarządów
 • Jak można stracić biznes oraz reputację z powodu nic nierobienia? Wiele firm czeka na podjęcie zdecydowanych działań dopiero jak pojawią się problemy. Ta strategia skazana jest na porażkę. Pokażę na kilku przykładach, że niepodejmowanie zdecydowanych działań w celu eliminacji ryzyka fraudów, kończy się stratami zdecydowanie większymi od inwestycji, które mogłyby do takich ryzyk nie dopuścić.
 • Czy tylko sprawca może stracić majątek? Przedstawię zagadnienie konfiskaty rozszerzonej i wskażę, że stracić można wszystko nie będąc sprawcą wyłudzenia.
Prelegent: Michał Czuma, Prezes i Wspólnik, G+C Kancelaria Doradców Biznesowych
12:40
13:40
Prawne aspekty reklamy po zmianach – produkty finansowe; kredyt hipoteczny i inne
 • Misselling a reklama produktów finansowych
 • Materiały marketingowe dotyczące ubezpieczeń wedle rozporządzenia PRIIPs oraz dyrektywy IDD
 • Reklama kredytu hipotecznego i kredytu konsumenckiego po przyjęciu ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad
 • pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami
 • Materiały marketingowe zgodnie z MIFID 2
 • Komisja Etyki Reklamy – ostatnie stanowiska w zakresie reklam usług finansowych
Prelegent: Jakub Ziemba, radca prawny, Senior Associate, Bird&Bird
15:10
15:30
Nowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy
 • Wprowadzenie
 • Aktualny stan prac nad dostosowaniem polskich regulacji do GDPR (RODO) oraz AMLD4
 • Obowiązki wynikające z GDPR dotyczące przetwarzania danych osobowych w celach AML
 • Podstawy prawne i wyłączenia odnoszące się do przetwarzania danych osobowych w projekcie ustawy implementującej AMLD4
Prelegenci: dr Jan Byrski, Adwokat, Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.; Xawery Konarski, Adwokat, Starszy Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.
16:30
28 września 2017
08:30
09:00
Praktyczne aspekty kontroli dotyczących wyłudzeń VAT
 • Karuzele VAT - aktywność organów i jak się do niej przygotować
 • Należyta staranność - na co zwracać uwagę
 • Split payment - będzie łatwiej czy trudniej
Prelegent: Jan Tokarski, Dyrektor, PwC
11:00
11:20
Zmiany w ustawie o VAT, zmiany w zakresie zwrotu VAT – jak unikać zagrożeń
 • Zmiany w zakresie rejestracji VAT
 • Zmiany w zakresie obowiązków sprawozdawczych
 • Odwrócone obciążenie
 • Odpowiedzialność podatkowa
 • Zmiany w zakresie zwrotu VAT
 • Sankcje podatkowe
Prelegent: Bartłomiej Sikora, adwokat, doradca podatkowy, Senior Associate, Bird&Bird
12:50
13:40
Raportowanie i analiza danych w zarządzaniu ryzykiem finansowym (w tym podatkowym)
 • Uszczelnianie systemu podatkowego (JPK, raportowanie w zakresie cen transferowych) – „game changer” w zarządzaniu ryzykiem w firmie?
  • podstawy prawne dotyczące obowiązku i sposobu raportowania JPK oraz w zakresie cen transferowych (krótkie wprowadzenie)
  • kluczowe cele administracji państwowej w zakresie analizy danych przedsiębiorstw
  • priorytety w zarządzaniu ryzykiem w firmie oraz ich wpływ na odpowiedzialność kadry zarządzającej
 • Co mówią urzędnikom dane finansowe przedsiębiorstw?
  • analiza danych i technologie w służbie administracji
  • „należyta staranność” z perspektywy zakresu zadań realizowanych przez dział zarządzania ryzykiem
 • Raportowanie danych finansowych do urzędów – powód do obaw czy szansa na skuteczniejsze zarządzanie ryzykiem w firmie
  • zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach „okiem” doradców
  • jak „być o krok” przed urzędnikami – wykorzystanie potencjału informacyjnego raportowanych danych
Prelegenci: Małgorzata Pełka, Manager w zespole Doradztwa Podatkowego IT (ITBC), PwC; Jakub Kur, Starszy Konsultant w Zespole Usług Śledczych i Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, PwC
15:10
15:30
Nowe regulacje w zakresie komitetów audytu
 • Zakreślenie obecnie obowiązujących krajowych i unijnych regulacji prawnych w zakresie komitetów audytu, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych Ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
 • Komitet audytu – wyjaśnienie pojęcia oraz określenie ogólnych zasad funkcjonowania
 • Zasady powoływania oraz skład komitetów audytu
 • Niezależność członków komitetu audytu
 • Przedstawienie obowiązków komitetów audytu w świetle nowych regulacji prawnych
 • Uprawnienia komitetów audytu
 • Sankcje przewidziane ustawowo za naruszenie obowiązków wynikających z nowych regulacji prawnych
 • Praktyczne skutki wprowadzonych zmian oraz ocena zasadności ich dokonania
Prelegent: Szymon Syp, Senior Associate, Crido Legal J. Ziółek i Wspólnicy Sp. k.
16:30

Prelegenci

dr Jan Byrski

 • Adwokat, Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.

Michał Czuma

 • Prezes i Wspólnik, G+C Kancelaria Doradców Biznesowych

Xawery Konarski

 • Adwokat, Starszy Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.

Jan Tokarski

 • Dyrektor, Zespół Doradztwa Regulacyjnego i Postępowań Litygacyjnych , PwC

Szymon Syp

 • Senior Associate, Crido Legal J. Ziółek i Wspólnicy Sp. k.

Jakub Kur

 • Starszy Konsultant w Zespole Usług Śledczych i Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, PwC

Rejestracja

W celu zgłoszenia udziału w warsztacie Wykrywanie i prewencja nadużyć, prosimy o pobranie formularza zgłoszeniowego i odesłanie skanu mailem: zgloszenie@reconferences.pl lub faksem pod numer: 22 100 41 31.

Koszt uczestnictwa
1695 zł + 23% VAT przy zgłoszeniu do 8 września 2017
1995 zł + 23% VAT przy zgłoszeniu po 8 września 2017

Pobierz formularz zgłoszeniowy klikając w ikonę