Nowe zasady kontroli – nowelizacja przepisów – kluczowe zmiany w zakresie umów!Zapoznaj się z programem.

Więcej

Przed nami kolejne zmiany kadrowo-płacowe oraz zapowiadane wzmożenie kontroli ZUS. Kwestie prowadzenia spraw pracowniczych wymagają stałego doskonalenia i dokształcania się. Z uwagi na odpowiedzialność, wiedza ta powinna być zdobywana od najlepszych ekspertów, by gwarantować prawidłowość i zgodność z przepisami.

Od 2018 roku planowane są zmiany w zakresie umów, składek opłacanych z tytułu ubezpieczenia, kwot wolnych od podatku, kwestii kadrowo-płacowych. Co więcej, ZUS zapowiada podejmowanie wzmożonych kontroli, zwłaszcza wśród płatników odprowadzających wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne i zawierających umowy o dzieło. Istotne jest zatem, by poza wiedzą merytoryczną dotyczącą obowiązujących przepisów, mieć świadomość jak może przebiegać kontrola ZUS, jakie są najczęstsze błędy powodujące wszczęcie kontroli, ale również jakie są możliwe strategie procesowe, gdy zostanie wydana pokontrolna decyzja ZUS.

Zapraszamy do udziału w warsztacie, który poprowadzą najlepsi na polskim rynku Eksperci z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Warsztat przygotowany jest przy współpracy z kancelarią Raczkowski Paruch – kancelarią wskazywaną jako najlepsza w zakresie prawa pracy w rankingach.
Kluczowe zagadnienia szkolenia:

 • Kompleksowe zapoznanie się z zagadnieniami związanymi z ubezpieczeniami społecznymi i kontrolami ZUS

 • Zapoznanie się z najczęstszymi praktykami ZUS w zakresie kontroli

 • Uzyskanie praktycznej wiedzy co do praw kontrolowanego i obowiązków ZUS w trakcie kontroli

 • Praktyczne omówienie najczęstszych błędów w zakresie realizacji obowiązków ubezpieczeniowych wraz ze wskazówkami jak ich uniknąć

 • Analiza najczęstszych decyzji ZUS wraz z omówieniem możliwych strategii procesowych w przypadku ich wydania

 • Omówienie planowanych zmian w prawie i ich potencjalnych skutków dla biznesu


Warsztat skierowany jest do:

 • Dyrektorów i Managerów działów Kadr i Płac

 • Dyrektorów i Managerów działów Personalnych

 • Specjalistów odpowiedzialnych za kwestie kadrowe

 • Osób odpowiedzialnych w organizacji za przygotowywanie umów i kontrole ZUS

Program

30 listopada 2017
08:30
09:00
Rozpoczęcie szkolenia i omówienie kluczowych zagadnień
Szkolenie poprowadzą: Daria Jarmużek, radca prawny, prawnik w Raczkowski Paruch, Paula Koczara, aplikantka radcowska, prawnik w Raczkowski Paruch
 • Przedstawienie agendy
 • Wprowadzenie do tematu
09:10
Tytuły do ubezpieczeń
 • Tytuły do ubezpieczeń społecznych
  • umowy o pracę
  • umowy zlecenia
  • umowy o dzieło
  • działalność gospodarcza
  • inne typy umów (agencyjna, kontrakt managerski, praca tymczasowa)
  • najem pracowników
 • Zbieg wielu umów
 • Skutki prawne błędnej kwalifikacji zbiegu
  • uznanie za pracodawcę (art. 8 ust. 2a usus)
  • uznanie za zgłaszającego do ubezpieczeń (art. 38a usus)
09:40
Grupy kapitałowe a ZUS
 • Oskładkowanie umów w ramach grup kapitałowych
  • tendencje i zagrożenia
  • na co zwracać uwagę
09:50
Ocena umów przez ZUS
 • Czy ZUS może zmienić kwalifikację prawną umowy?
  • uznanie umowy o dzieło na umowę zlecenia)
  • uznanie umowy zlecenia za umowę o pracę
 • Co zrobić, żeby ZUS nie podważył zawartej umowy o dzieło?
  • w jaki sposób ograniczyć ryzyko?
  • treść umowy a praktyka
  • na co zwraca uwagę ZUS?
 • Co zrobić, gdy ZUS podważy zawartą umowę?
10:30
10:50
Kontrola ZUS
 • Wszczęcie kontroli
  • przesłanki negatywne
  • zawiadomienie
  • nowelizacja przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a wszczynanie kontroli ZUS po tzw. wstępnej analizie ryzyka
  • najczęściej kontrolowani płatnicy składek
 • Przebieg kontroli
  • czynności kontrolne
  • prawa i obowiązki ZUS-u
  • prawa i obowiązki płatnika
 • Wynik kontroli
  • protokół kontroli
  • zastrzeżenia do protokołu kontroli
12:50
13:40
Wydanie decyzji
 • Decyzja ZUS
  • aspekty formalne
  • aspekty praktyczne
 • Odwołanie
  • aspekty formalne
  • aspekty praktyczne
14:30
14:50
Najczęściej wydawane decyzje ZUS
 • Podleganie ubezpieczeniom społecznym
  • przesłanki do wydania decyzji
  • problemy praktyczne
  • stanowisko ZUS i sądów
 • Świadczenie umowy cywilnoprawnej na rzecz własnego pracodawcy
  • przesłanki do wydania decyzji
  • problemy praktyczne
  • stanowisko ZUS i sądów
  • kontrowersje związane z regulacją
 • Uznanie za płatnika składek
  • przesłanki do wydania decyzji
  • problemy praktyczne
  • kontrowersje związane z regulacją
16:20
Planowane zmiany
 • Oskładkowanie umów o dzieło, w tym umów autorskich
 • Omówienie zmian planowanych w roku 2018
16:40
17:00

Prelegenci