Zarządzanie różnorodnością – wyzwania HR –korzyści dla firmy!

Zapoznaj się z programem i pobierz broszurę:

Więcej

Różnorodność jest solą życia: pozwoli ci rozwinąć umiejętności, powstrzymać od stagnacji i podtrzyma motywację.
~Ben Moon

Każda organizacja, firma to mnóstwo procesów, produktów, usług, narzędzi, ale przede wszystkim to ludzie, osoby, które budują firmę, stanowią o jej kulturze, jakości i postrzeganiu przez innych.

Człowiek, który buduje organizację, niezależnie od tego, jakie stanowisko w strukturze zajmuje, jest jej kluczowym ogniwem. Na wartość organizacji wpływa różnorodność doświadczeń, ale również, a może przede wszystkim, samych ludzi – ich pochodzenia, kultury, zainteresowań. Ta właśnie różnorodność i zarządzanie nią stanowi bardzo duże wyzwanie dla każdej organizacji. Ale odpowiednie podejście do tego wyzwania powoduje, że firma zyskuje znacznie więcej niż najnowocześniejsze narzędzia. O tym, jak ważne jest zarządzanie różnorodnością będziemy mówić podczas HR Diversity, do udziału w którym gorąco Państwa zachęcam. Podczas tego dwudniowego spotkania będziemy mówić o wielu wyzwaniach, wśród których szczególną uwagę poświęcimy:

 • wyzwaniom w kontekście zarządzania wielokulturowymi zespołami,

 • zarządzaniu wiekiem, zarówno w kontekście osób 50+ jak również młodego pokolenia ludzi dopiero wkraczającego na rynek pracy,

 • równouprawnienia i tolerancji – w bardzo szerokim kontekście, nie pomijając najbardziej wrażliwych tematów,

 • równym szansom na rynku pracy dla osób z niepełnosprawnością.


Udowodnimy każdemu z Państwa, że zarządzanie różnorodnością ma bardzo wiele płaszczyzn, wymiarów, wyzwań i korzyści. Przedstawimy wiele studiów przypadków, ale również zaangażujemy Państwa podczas dwóch warsztatów, które nie tylko będą dużą dawką wiedzy, ale również refleksji i pomysłów.

Zachęcam Państwa do udziału w tym naprawdę ważnym i wyjątkowym spotkaniu.

Do zobaczenia!
Rafał Szary
Uczestnikom spotkania gwarantujemy:

 • Bardzo dużą dawkę wiedzy i pomysłów do wykorzystania w firmie

 • Znakomitą atmosferę sprzyjającą zdobywaniu wiedzy, poszerzania horyzontów i wspólnych dyskusji

 • Czas na nawiązanie wartościowych kontaktów biznesowych

 • Zupełnie nowe spojrzenie na wyzwania w zakresie zarządzania różnorodnością


Kogo nie może zabraknąć podczas spotkania?

 • Dyrektorów Personalnych

 • Managerów HR

 • HR Biznes Partnerów

 • Specjalistów odpowiedzialnych za politykę personalną

 • Osób zarządzających zespołami, dla których człowiek stanowi kluczowe ogniwo organizacji


Patron Medialny

 

Program

13 czerwca 2018
08:30
Rejestracja uczestników, powitalna kawa
Witamy podczas pierwszego dnia HR Diversity. Zapraszamy na kawę i herbatę. Czekamy na Państwa od 8.30.
09:00
Życie bez nienawiści – przeciwdziałaj dyskryminacji
Prelekcję poprowadzi: Draginja Nadaždin, Dyrektorka, Amnesty International Amnesty International działa na rzecz społeczeństwa opartego na empatii, otwartości i szacunku, w którym hejt, mowa nienawiści i przestępstwa z nienawiści są zjawiskiem marginalnym, a osoby narażone na nie oraz osoby działające przeciwko temu zjawisku mogą czuć się bezpiecznie. Podczas prezentacji zostaną przedstawione wyniki badań organizacji na temat przestępstw z nienawiści w Polsce oraz cyberprzemocy wobec kobiet w kilku krajach europejskich, w tym w Polsce. Badania te pokazują dlaczego mowa nienawiści i przestępstwa z nienawiści to naruszenie prawa do bezpieczeństwa i życia wolnego od przemocy, poniżenia i od dyskryminacji oraz dlaczego warto działać na rzecz zmiany społecznej, by skutecznie przeciwdziałać nienawiści i przemocy motywowanej uprzedzeniami.
10:00
Różnorodność talentów w zespole i organizacji
Prelekcję poprowadzi: Lidia Kanach, Ekspert HR, Strengths Coaching
 • Każdy ma talent. 34 talenty wg Gallupa
 • Ile talentów, tyle różnych motywacji
 • Poznanie swych talentów jako element akceptacji i szacunku dla różnorodności, i jej potrzeby
 • Różnorodność talentów kluczowym elementem sukcesu zespołu
 • Partnerstwo czyli słowo o efektywnym wykorzystaniu talentów ku sukcesowi jednostki i zespołu
 • 4 domeny mocnych stron czyli jakie jest DNA Twojego zespołu i czy jest ono optymalnie różnorodne?
10:50
Przerwa na kawę i networking
Zapraszamy na przerwę, będzie to również czas na dyskusje kuluarowe i nawiązanie nowych relacji biznesowych!
11:10
Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami (OzN) jako przejaw różnorodności w organizacji – przykłady dobrych praktyk w SUEZ Polska
Prelekcję poprowadzi: Iga Jendrych, Młodszy Specjalista ds. Rekrutacji i Projektów HR, SUEZ Polska
 • Trudna rola pioniera – historia zatrudnienia OzN w SUEZ Polska
 • Doświadczony partner, trener pracy, praca zdalna – wybrane dobre praktyki SUEZ Polska
 • Dzielimy się know-how - działania promującego zatrudnianie OzN
 • Idąc o krok dalej - Fundacja SUEZ Jesteśmy z Tobą
12:00
Środowisko multikulturowe – kompetencje managera do zarządzania zespołem multikulturowym
 • Różne kultury, różne podejście do pracownika
 • Dlaczego warto rozbudowywać zespoły multikulturowe w organizacji?
 • Wyzwania managera i HRu w kwestii zespołów multikulturowych
12:50
Przerwa na lunch
Zapraszamy na obiad. Zachęcamy również do wspólnych dyskusji w gronie uczestników spotkania!
13:50
Szklane sufity – czy istnieją naprawdę?
 • Wyniki badań dotyczące postrzegania kobiet w zarządach i zarządzaniu
 • Programy wspierające rozwój kobiet w zarządzaniu organizacją
14:40
Strategie zarządzania różnorodnością
Prelekcję poprowadzi: Karolina Rybus-Przeniosło, Professional Coach, Business Consultant
 • Zarządzanie różnorodnością jako podstawa budowania potencjału ludzkiego w organizacji
 • Dlaczego zarządzanie różnorodnością jest ważne i dlaczego będzie jeszcze ważniejsze?
 • Zarządzaj różnorodnością – dorównaj najlepszym
15:30
Przerwa na kawę i networking
Zapraszamy na przerwę, będzie to również czas na dyskusje kuluarowe i nawiązanie nowych relacji biznesowych!
15:50
Strategia zarządzania wiekiem w organizacji
 • Czy 50+ to jakakolwiek granica? O stereotypach wśród pracowników słów kilka
 • Millenialsi – wiele hałasu o nic?
 • Dojrzali wiekiem – dojrzali doświadczeniem vs. Młodzi gniewni
 • Czy wiek ma naprawdę znaczenie w kwestiach zatrudniania dobrych specjalistów?
 • Jak zarządzać zespołem zróżnicowanym wiekowo?
16:40
Zakończenie pierwszego dnia warsztatów
Za nami wystąpienia inspirujące, zachęcające do działania. Zapraszamy jutro na dwa warsztaty!
14 czerwca 2018
08:30
Rejestracja uczestników, powitalna kawa
Witamy podczas drugiego dnia HR Diversity. Zapraszamy na kawę i herbatę. Czekamy na Państwa od 8.30.
09:00
WARSZTAT 1: Prawne aspekty różnorodności w firmie
Warsztat poprowadzi: Justyna Tyc, Radca prawny w Praktyce Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych kancelarii DZP
 • Zasada równego traktowania w zatrudnieniu i zakaz dyskryminacji w miejscu pracy (uwagi ogólne, dyskryminacja pośrednia i bezpośrednia, kryteria dyskryminacji, omówienie niedopuszczalnych zachowań na przykładach)
 • Równe traktowanie i zakaz dyskryminacji w procesie rekrutacji
 • Sankcje za dyskryminowanie i nierówne traktowanie kandydatów i pracowników – na jakie roszczenia pracowników i kandydatów narażony jest pracodawca
 • Kryteria doboru pracowników do zwolnienia a dyskryminacja
 • Równe traktowanie w zakresie wynagradzania - jak poprawnie kształtować politykę wynagrodzeń w firmie
 • Dobre praktyki w zatrudnianiu - procedura/regulamin przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy z uwzględnieniem korzyści prawnych i wizerunkowych
11:00
Przerwa na kawę i networking
Zapraszamy na przerwę, będzie to również czas na dyskusje kuluarowe i nawiązanie nowych relacji biznesowych!
11:20
WARSZTAT 2: Wykorzystanie potencjału różnorodności – wiedza i dobre praktyki – część 1
Warsztat poprowadzi: Monika Kantowicz-Gdańska, Trener rozwoju osobistego i grupowego, MKG Consulting
 • Różnorodność – cóż to właściwie jest?:
  • Definiowanie różnorodności i doświadczanie różnorodności
  • Moje podejście do różnorodności
  • Znaczenie ukrytych uprzedzeń i rola „wewnętrznego reżysera”
  • Przechodzenie z trybu narracji do trybu bezpośredniego doświadczania
12:30
Przerwa na lunch
Zapraszamy na obiad. Zachęcamy również do wspólnych dyskusji w gronie uczestników spotkania!
13:15
WARSZTAT 2: Wykorzystanie potencjału różnorodności – wiedza i dobre praktyki – część 2
Warsztat poprowadzi: Monika Kantowicz-Gdańska, Trener rozwoju osobistego i grupowego, MKG Consulting
 • Paradoks różnorodności – o dualnym wpływie różnorodności na zdolność zespołów do generowania pomysłów i innowacji
  • Pozytywne aspekty różnorodności
  • Zjawiska negatywne wynikające z różnorodności
  • Rola lidera w zarządzaniu różnorodnością w zespole
  • Organizacyjne dobre i złe praktyki w zakresie zarządzania różnorodnością – refleksje i wnioski
 • Zarządzanie różnorodnością w praktyce - uwalnianie potencjału różnorodności
  • Wymiar indywidualny, grupowy i organizacyjny w zarządzaniu różnorodnością
  • Wykorzystanie obrazu w uwalnianiu potencjału różnorodności
  • Przykłady z praktyki
  • Organizacyjny i/lub osobisty plan działań w zakresie uwalniania potencjału różnorodności
16:30
Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów potwierdzających uczestnictwo
Dziękujemy za udział w warsztacie i zapraszamy po odbiór certyfikatów!

Prelegenci

Iga Jendrych

 • Młodszy Specjalista ds. Rekrutacji i Projektów HR, SUEZ Polska

Justyna Tyc

 • Radca prawny w Praktyce Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych kancelarii DZP