Prawidłowa dokumentacja według zaostrzonych regulacji.Zapoznaj się z programem.

Więcej

Szanowni Państwo,

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy wprowadzające istotne zmiany dotyczące dokumentacji cen transferowych a firmy zobowiązane zostały do dostosowania się do nowych regulacji. Dla wielu przedsiębiorstw obowiązki uległy dużemu rozszerzeniu co skutkuje wytężonymi i czasochłonnymi działaniami włożonymi w przygotowanie dokumentacji która musi być już gotowa 31 marca 2018 r. Rozszerzenie zakresu informacji, które muszą znaleźć się w dokumentacji, w tym konieczność przygotowywania analiz benchmarkingowych powodują, że lepiej by działy księgowo-finansowe zrealizowały te szczegółowe prace nad dokumentacjami za 2017 r. odpowiednio wcześniej.

Zapraszamy Państwa do udziału w wyjątkowych warsztatach które zostały specjalnie nakierunkowane na największe wyzwania związane z nowymi regulacjami, podczas których eksperci z TPA Poland odniosą się do najbardziej problematycznych dla Państwa kwestii jak: analiza porównawcza, identyfikacja podmiotów powiązanych czy przygotowanie do kontroli. Praktyczna wiedza wyniesiona z tego warsztatu pozwoli Państwu uniknąć błędów i wątpliwości a w konsekwencji kar.

Do zobaczenia!

Dlaczego warto wziąć udział:

 • Grudzień to ostania szansa na upewnienie się, że cała sporządzona dokumentacja nie zawiera błędów i została skompletowana w sposób prawidłowy.

 • Warsztat będzie najlepszą okazją do wyjaśnienia wątpliwości i niejasności oraz wskazówką jak dopasować ostatnie brakujące elementy układanki przed pierwszym sprawozdaniem według nowych zasad.

 • Zyskasz pewność, że w razie kontroli organów podatkowych które są coraz częstsze, nic Cię nie zaskoczy – będziesz dobrze przygotowany.


Kto weźmie udział:

Dyrektorzy Finansowi i zastępcy
Główni Księgowi i zastępcy
Kierownicy i Specjaliści ds. Cen Transferowych
Dyrektorzy Podatków i Rachunkowości i zastępcy
Dyrektorzy ds. Controlingu
Prezesi i Członkowie Zarządu ds. Finansowych
Kontrolerzy Finansowi
Managerowie ds. Finansów, Podatków, Controlingu

_______________________________________________________

PATRON MERYTORYCZNYTPA to wiodąca międzynarodowa grupa konsultingowa świadcząca kompleksowe usługi doradztwa biznesowego. Zatrudniamy ponad 1 000 ekspertów działających w spółkach partnerskich w Polsce i 10 krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej: Albanii, Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Serbii, Słowacji, Słowenii, Rumunii i na Węgrzech.

W Polsce TPA należy do grona liderów wśród firm doradczych. Zapewniamy międzynarodowym koncernom oraz dużym przedsiębiorstwom krajowym efektywne rozwiązania biznesowe z zakresu strategicznego doradztwa podatkowego, doradztwa transakcyjnego i corporate finance, audytu finansowego, outsourcingu księgowego i administracji płacowej, a także doradztwa personalnego.

Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych doradców podatkowych oraz ekspertów takich dziedzin jak ekonomia, finanse przedsiębiorstw, rachunkowość oraz wyceny. Posiadamy wieloletnie i bogate doświadczenie w realizacji kompleksowych projektów w zakresie cen transferowych, zarówno dla międzynarodowych, jak i krajowych grup przedsiębiorstw. Znamy problemy i wyzwania, jakie wiążą się z rozliczeniami w ramach grup kapitałowych, a co najważniejsze posiadamy wiedzę i doświadczenie w rozwiązywaniu tych problemów. Realizowane przez nas projekty uwzględniają założenia biznesowe naszych Klientów tak, aby wprowadzone rozwiązania umożliwiały efektywną realizację obowiązków w zakresie cen transferowych, przy jednoczesnym jak najlepszym ich dostosowaniu do specyfiki biznesu Klienta.

Posiadamy również wiedzę i szczególne kompetencje pozwalające nam oferować wyspecjalizowane branżowo usługi doradcze, kierowane w szczególności do sektora nieruchomości i budownictwa oraz branży energetycznej.

TPA jest niezależnym członkiem Baker Tilly Europe Alliance, w związku z czym może oferować swoim klientom usługi jednej z największych na świecie sieci doradców podatkowych, audytorów, księgowych i konsultantów biznesowych.

Więcej na: www.tpa-group.pl

Program

5 grudnia 2017
08:30
09:00
Nowe obowiązki podatników w zakresie cen transferowych: Local File, Master File, CIT-TP, oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji, informacja o grupie podmiotów.
 • Sporządzenie dokumentacji Local File dla poszczególnych transakcji – limity dokumentacyjne.
 • Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych.
 • Deklaracja CIT-TP.
 • Informacje o grupie – Master File.
 • Raportowanie wg krajów – Country by Country.
 • Rozporządzenia w sprawie dokumentacji podatkowej.
10:30
10:50
Benchmarking – praktyczne przykłady przeprowadzenia analizy porównawczej.
 • Czynniki mające wpływ na wynik analizy – dobór właściwych danych.
 • Źródła/bazy danych porównawczych.
 • Procedura selekcji i weryfikacji danych porównawczych.
 • Wynik analizy porównawczej i jego interpretacja.
 • Analiza porównawcza na przykładach: pożyczka, wybrane usługi.
 • Case studies.
12:20
13:10
Identyfikacja podmiotów powiązanych oraz metody ustalania cen transakcyjnych.
 • Powiązania kapitałowe. Powiązania wertykalne. Powiązania horyzontalne. Powiązania bezpośrednie.
 • Powiązania pośrednie. Nowa definicja podmiotów powiązanych kapitałowo.
 • Powiązania personalne. Powiązania rodzinne. Powiązania wynikające ze stosunku pracy. Powiązania majątkowe.
 • Identyfikacja powiązań w transakcjach ze spółkami osobowymi.
 • Metody ustalania cen w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi.
 • Usługi o niskiej wartości dodanej.
 • Case studies.
14:40
15:00
Kontrola podatkowa – wszystko co trzeba wiedzieć.
 • Jak skutecznie przygotować się do kontroli – wskazówki praktyczne
 • Organy kontroli i ich uprawnienia – czynności które mogą być podjęte
 • Weryfikacja wybranej metody kalkulacji w świetle badania przeprowadzanego przez organy podatkowe
 • Restrukturyzacja działalności podmiotów powiązanych a zarzut optymalizacji podatkowej.
 • Ryzyka po stronie spółki oraz po stronie zarządu.
16:00

Prelegenci

Małgorzata Dankowska

 • Doradca podatkowy, Partner odpowiedzialna za warszawską praktykę podatkową TPA Poland oraz za zespół ds. nieruchomości

Piotr Zając

 • Doradca podatkowy, Senior Manager w warszawskim dziale podatkowym TPA Poland